BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA


Dzieci poznały wybrane znaki drogowe oraz zasady ruchu drogowego poprzez prowadzenie
pogadanki z nauczycielem przy pomocy ilustracji przedstawiającej sygnalizację świetlną oraz ruch
drogowy. Słonka wysłuchały opowiadania S. Karaszewskiego „Skrzyżowanie bez świateł” na
podstawie którego utrwalały wiadomości na temat zachowania bezpieczeństwa na drodze. Dzieci
odpowiadały na pytanie: Jak bezpiecznie przejść przez jezdnię? Wykonały także pracę plastyczną
„Znak drogowy” - malowały farbą rolkę po papierze toaletowym, kolorowały wybrany znak
drogowy, który następnie wycięły nożyczkami. Znaki drogowe, które powstały dzięki pracy dzieci,
dekorowały parapet w szatni przedszkolnej.
Dużą atrakcją dla dzieci, była wycieczka na pobliskie skrzyżowanie. Była to okazja do utrwalania
poznanych znaków drogowych i zasad ruchu drogowego.