Dyżur wakacyjny - składanie wnisoków

Szanowni Rodzice

zgodnie z harmonogramem zapisów na dyżury wakacyjne:

od 19 marca 2019 r.  godz. 9.00  do 1 kwietnia 2019 r. do godz. 24:00  pod adresem: warszawa-dyzury.pzo.edu.pl  rodzice wprowadzają wnioski na dyżur wakacyjny. Zarejestrowany wniosek  należy wydrukować, podpisać i  złożyć  w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, pierwszego z wybranych turnusów.

W Przedszkolu nr 181 „Wesołe Nutki” wnioski należy składać
w terminie:  
od 19 marca do 2 kwietnia 2019 r. do godz. 16:00
w sekretariacie Przedszkola w dniach:

poniedziałek, środa, piątek: w godz. 9.00 - 16.00

wtorek, czwartek: w godz. 8:00 - 16:00

2 kwietnia : tylko do godz. 16:00