Prawa dziecka

20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Wysłuchaliśmy wiersz M.Brykczyńskiego O prawach dziecka, na podstawie którego próbowaliśmy wyjaśnić co to są prawa dzieci. Żabki dowiedziały się kiedy i po co powstały takie prawa oraz wypowiadały się na temat praw dziecka prezentowanych na ilustracjach. Na podstawie opowiadania O Aleksie , dzieci zrozumiały, że bez względu na wygląd, każde dziecko jest ważne i ma takie same prawa jak inni. Posługując się poznanymi piktogramami obrazującymi prawa dziecka , przedszkolaki zilustrowały wybrane prawa dziecka.