SŁONKA SERDECZNIE WITAJĄ W NOWYM ROKU SZKOLNYM :)

SŁONKA SERDECZNIE WITAJĄ W NOWYM ROKU SZKOLNYM :)


Na początku roku szkolnego, Słonka zapoznały się z nową salą. Bardzo się cieszą, że mogą już
przebywać w najstarszej grupie...Nowe zabawki oraz przygotowane przez nauczycielki kąciki
zainteresowań wywołały pozytywne nastroje wśród dzieci. Co więcej, w każdym kąciku
zainteresowań są umieszczone zdjęcia, dzięki którym dzieci wiedzą, jak we właściwy sposób
odłożyć zabawkę bądź inny przedmiot z kącika. To sprawia, że zabawki są odkładane na „swoje”
miejsce.