Święto Niepodległści

W dniu 9 listopada (piątek) obchodzimy w naszym przedszkolu

Narodowe Święto Niepodległości:

- udział w akcji "Rekord dla Niepodległej" - wspólne śpiewanie hymnu państwowego o godz. 11.11,

- prezentacja repertuaru patriotycznego,

- pokaz mody "Piękna nasza Polska cała" - prosimy rodziców o ubranie dzieci w tym dniu w barwy narodowe lub stroje regionalne.