Wizyta taty Asi

W listopadzie odwiedził nas podinspektor policji – tata Asi, który przyniósł ze sobą mnóstwo odznaczeń i pamiątek, które z zaciekawieniem oglądaliśmy. Tata Asi zapoznał nas z zasadami funkcjonowania naszego państwa i pokazał najważniejszy dokument prawny RP czyli konstytucję. Tata Asi zadawał dzieciom różne pytania dotyczące min symboli narodowych. Za poprawne odpowiedzi wszystkie dzieci dostały nagrody. Odbyliśmy również pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.