WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI


20.09.2018r. wybraliśmy się do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 26 przy ul Romaszewskiego.
Celem wyjścia była lekcja o patriotyzmie. Dzieci poznały symbole narodowe Polski, wysłuchały
legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Wykonały także pracę plastyczną: flagę Polski oraz rysowały to
co zapamiętały z legendy, którą czytała im Pani prowadząca zajęcia. Prace wyszły przepiękne
i bardzo kreatywne...Na zakończenie, dzieci otrzymały zakładki wykonane przez Panią z biblioteki.
Wyjście do biblioteki było także okazją do utrwalania znajomości znaków drogowych i zasad ruchu
drogowego. Słonka bezpiecznie szły w parach i zwracały uwagę na zachowanie bezpieczeństwa na
drodze.