Zadania wspierające rozwój dziecka we wrześniu

Zadania wspierające rozwój dziecka we wrześniu

Zapoznanie dzieci z wyglądem oraz wyposażeniem sali, łazienki i szatni.

Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych z higieną osobistą oraz spożywaniem posiłków

Uczenie się samoobsługi – próby samodzielnego rozbierania się i ubierania się w szatni.

Opanowanie umiejętności wzajemnej akceptacji podczas zabawy z rówieśnikami.

Zwiększenie otwartości dzieci poprzez zabawę, wspieranie poczucia własnej wartości w kontakcie z wychowawcą i rówieśnikami.