Zwierzęta zimą

W styczniu Smerfy poznały zimowe zwyczaje wybranych zwierząt.  Poszerzały swoją wiedzę na temat ptaków zimujących w Polsce. Potrafią rozpoznać sikorki, gile, wróble. Dzieci chętnie bawiły się podczas zabaw ruchowych, matematycznych, plastycznych, otrofonicznych inspirowanych ptakami. Dzieci wiedzą, że zima to trudny czas dla zwierząt, dlatego też chętnie dokarmiają ptaki w ogrodzie przedszkolnym.