Dyżur wakacyjny

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 181 "Wesołe Nutki", do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie do 15 czerwca

Opłatę w wysokości :10 dni x 10 zł = 100 zł (śniadanie + obiad + podwieczorek); 
                                  10 dni x 8zł = 80zł (śniadanie + obiad) 
należy wpłacić na rachunek bankowy: Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki"  
                                            nr rachunku:  53 1030 1508 0000 0005 5019 8053 

W treści przelewu należy wpisać:
 „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka” 


Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca 
w dyżurującym przedszkolu. 


Uwaga 
Żywienie dziecka finansowane przez OPS musi być wcześniej poświadczone dokumentem i przedłożone w przedszkolu dyżurującym - termin składania dokumentów do 15 czerwca 2018r. w godz. 8:00 - 16:00.
Rodzice zwolnieni z opłat za żywienie przez Dyrektora macierzystej Placówki, zobowiązani są przedstawić odpowiedni dokument w Przedszkolu dyżurującym do 15 czerwca 2018r. w godz. 8:00 - 16:00. 
Przedszkole nie prowadzi diet. 

Upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola należy dostarczyć pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym.
Druk należy pobrać ze strony internetowej Przedszkola nr 181 "Wesołe Nutki"  z zakładki: Dla rodziców - druki do pobrania.

 

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez m.st. Warszawę
lipiec –sierpień 2018 r. 

 

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

 

16 kwietnia

 

14 maja

do godz. 15.00

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola/oddziału przedszkolnego wniosku
o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.

Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.

16 kwietnia

14 maja

godz. 15.00

Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.

30 kwietnia

godz. 9.00

14 maja

 godz. 15.00

Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na dyżur.

30 kwietnia

godz. 9.00

15 maja

godz. 17.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

25 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
na dyżury wakacyjne.

25 maja
godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

 

25 maja

 

 

15 czerwca

Potwierdzenie zapisu dziecka na dyżur
do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za wyżywienie.

20 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
na dyżur wakacyjny.

20 czerwca
godz. 14.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/18112_wykaz-dyzurujacych-przedszkoli

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/18183_harmonogram-oraz-zasady-zapisow