Smerfy

25 listopada odchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu każdy Smerf mógł przynieść do przedszkola swojego ukochanego Misia. Smerfy poznały również historię pluszowego misia, słuchały piosenki "Stary niedźwiedź mocno śpi" i własnoręcznie wykonały misie, wyklejając watą kontury, które wcześniej przykleiły na kolorową kartkę.

Dnia 25 listopada Smerfy wzięły udział w zajęciach badawczych Labo Odkrywcy - doświadczanie przez eksperymentowanie, podczas których dowiedziały się jak powstaje prąd. Dzięki profesorkowi Labolkowi zapoznały się z pojęciami prąd i przewodzenie prądu oraz dowiedziały się czym są cząsteczki dodatnie i ujemne. Smerfy sprawdzały również jakie substancje oraz przedmioty przewodzą prąd oraz jakie są zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

Dnia 22 listopada świętowaliśmy Dzień Kredki. Święto to w znaczący sposób wiąże się z przedszkolakami, bowiem to dzięki kredkom mogą wyrazić swoje myśli i uczucia. Rysowanie w dodatku rozwija wyobraźnię, więc tym bardziej warto zachęcać dzieci do tej formy zabawy. Nasze świętowanie rozpoczęliśmy od wysłuchania piosenki i nauki słów utworu: "Kolorowe kredki", a następnie dowiedzieliśmy jak są zbudowane kredki i jak o nie dbać. Dlatego też, uczyliśmy się temperować kredki, ćwicząc przy tym motorykę małą. Na zakończenie świętowania, każdy z nas pokolorował i ozdobił kredkę według własnego pomysłu.

Dnia 21 listopada już po raz kolejny, obchodziliśmy w naszym Przedszkolu Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. W tym roku zorganizowany był konkurs rodzinny na projekt Orderu Życzliwości. Prace były pomysłowe i piękne, dlatego też wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali podczas uroczystych obchodów drobne upominki, a wszystkie obecne dzieci dostały kolorowe przypinki na pamiątkę. Stworzyliśmy również Tablicę życzliwości, na której każda grupa umieściła karteczki, z odpowiedzią na pytanie: czym według nich jest bycie życzliwym?, zaśpiewaliśmy wspólnie kilka piosenek, stworzyliśmy piękną wystawę konkursowych prac i przypomnieliśmy sobie czym są „magiczne słowa". Na koniec doszliśmy do wniosku, że bycie życzliwym i miłym pomaga nam w życiu codziennym.

9 listopada, symbolicznie o godzinie 11:11, wszystkie dzieci oraz kadra wzięły udział w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości. Rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania czterech zwrotek hymnu, a następnie najstarsza grupa wyrecytowała wiersz o naszych barwach narodowych. Tego dnia, poznaliśmy symbole narodowe, rozmawialiśmy o Polsce i własnoręcznie wykonaliśmy biało - czerwone flagi.

Podczas zajęć profilaktycznych z Panią logopedą, ćwiczyliśmy ostatnio nie tylko aparat mowy, ale również przypominaliśmy sobie zasady bezpiecznego przechodzenia przez pasy i chodzenia w parach. Podczas wykonywania ćwiczenia ruchowego, uczyliśmy się również wierszyka o zebrze.

5 listopada Smerfy wzięły udział w zajęciach na podstawie książki: „Pucio na wakacjach”. Dzieci z zainteresowaniem słuchały czytanej historii i odpowiadały na pytania dotyczące tekstu. Wzięły udział w różnorodnych zabawach w trakcie zajęć. Na koniec każde dziecko otrzymało naklejkę z tytułowym Puciem i wykonało pracę plastyczną z wykorzystaniem kolorowych piórek.

Tym razem Smerfy ćwiczyły sprawność swoich paluszków poprzez wycinanie oraz poznawały zasady bezpiecznego używania nożyczek. Umiejętność sprawnego posługiwania się nożyczkami jest bardzo ważnym elementem rozwoju u dzieci sprawności motoryki małej i koordynacji ręka- oko. To co nam dorosłym wydaje się takie proste, wymaga od dzieci sporo wysiłku, z którym Smerfy świetnie sobie poradziły. Przed nami jeszcze trochę pracy, ale będziemy wytrwale ćwiczyć.

18 października miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla grupy Smerfów. Wszystkie dzieci wystąpiły podczas uroczystego pasowania na przedszkolaka nowych koleżanek i kolegów.  Przygotowaliśmy piękny występ artystyczny, a następnie nowe dzieci zostały symbolicznie pasowane na przedszkola przez panią dyrektor. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe przypinki, dyplomy i balony oraz wzięły udział w poczęstunku.

15 października obchodziliśmy Światowy Dzień Mycia Rąk. Dzieci zostały zapoznane z podstawowymi metodami profilaktyki chorób zakaźnych, poznały sytuacje powodujące przenoszenie zarazków: wirusów i bakterii oraz zasadę bezwzględnego mycia rąk jako sposobu ich zapobiegania. Przypominaliśmy sobie zasady zdrowego odżywiania, wspólnie układając poznaną wcześniej piramidę zdrowego żywienia.

Strony