Rekrutacja

Szanowni Państwo

Wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą spełnianie kryteriów rekrutacyjnych przyjmujemy
w terminie: od 2 marca (od godz. 13:00) do 19 marca 2018r. (do godz. 16:00)
w sekretariacie Przedszkola w dniach: poniedziałek, środa, piątek: w godz. 9.00 - 16.00, wtorek, czwartek: w godz. 8:00-16:00.

Druki oświadczeń do pobrania w zakładce "Druki do pobrania"

Uprzejmie informujemy, że na stronie Biura Edukacji: : http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki   znajdują się szczegółowe informacje na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2018/2019:

  • zasady rekrutacji,
  • kryteria ustawowe i samorządowe,
  •  harmonogram rekrutacji.

Prosimy o zapoznanie się z wyżej wymienionymi dokumentami.