iPrzedszkole

W przedszkolu obowiązuje elektroniczny system naliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, żywienie, radę rodziców. System działa z użyciem indywidualnych kart zbliżeniowych.

Poniżej zamieszczamy procedurę korzystania z systemu iPrzedszkole.
Ponadto procedura dostępna jest w holu przedszkola na tablicy ogłoszeń.

Wszystkich rodziców prosimy o zapoznanie się z procedurą  i potwierdzenie tego faktu własnoręcznym podpisem podczas odbierania w sekretariacie pakietu umożliwiającego korzystanie z systemu (login i hasło do panelu dla rodzica, karty zbliżeniowe).