Biedronki

Na początku października Biedronki dowiedziały się jak bezpiecznie poruszać się po ulicach. Poznaliśmy niektóre znaki drogowe, rozmawialiśmy o tym, jakie mają kolory, kształty, symbole. Dowidzieliśmy się, że przechodzimy przez jednię na przejściu dla pieszych czyli zebrze. Wykonaliśmy pracę plastyczną "Sygnalizator świetlny", aby utrwalać wiedzę na temat świateł i ich znaczenia, doskonale wiemy, że należy przechodzić przez ulicę, gdy świeci zielone światło.

We wrześniu Biedronki poznawały się wzajemnie. Utrwalaliśmy imiona koleżanek i kolegów oraz dowiedzieliśmy się jak wyglądają i do czego służą nasze znaczki indywidualne. Stworzyliśmy „Nasz kodeks” – na podstawie obrazkach omówiliśmy właściwy sposób zachowania w różnych sytuacjach w przedszkolu. Poznaliśmy naszą sale, kąciki tematyczne. Ciągle uczymy się jak być miłymi dla innych, dzielić się zabawkami, sprzątać po zabawie, używać zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.

20 września obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka, po wspólnych zabawach przy muzyce dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.